"הבנקים מעניקים אשראי עסקי שלא משקף הסיכון"

10/09/2012

ביקורת חריפה של מנכ"ל HSBC ישראל על מתן האשראי בבנקים. "הבנקים המקומיים מעניקים אשראי למגזר העסקי במחיר שלא משקף את מלוא סיכון האשראי כיום", אמר אמש (ג') יהודה לוי בפורום ה-CFO שהתקיים באילת.

מנכ"ל HSBC ישראל הביע תמיהה על פער בתמחור האשראי של שוק ההון לעומת הבנקים. "בעוד שמדד תל בונד 20 (מדד האג"ח הקונצרניות הגדולות ביותר בבורסה - ע.א) מראה כיום שיעור תשואה פנימי של כ-3.66%, קרי מרווח אשראי של כ-3.2%, בבנקים עולם כמנהגו נוהג, ולא רואים שינוי בתמחור האשראי לסקטור העסקי, שממשיך לעמוד על רמות צנועות של כ-1.8%", אמר לוי.

עוד הוסיף לוי כי "הדבר די תמוה, בעיקר לאור העלייה בסיכון של הפירמות. המסקנה היא, כי קיים תמחור חסר לסיכון האשראי של לקוחות המגזר העסקי בבנקים, והסיכון שלהם אינו משתקף במחיר האשראי שהם מקבלים". עם זאת, לוי מאמין שהבנקים מחפים על המרווחים הנמוכים במקום אחר. "ניתן להניח, כי המרווחים הגבוהים שנגבים במגזרים אחרים מאפשרים את המשך המצב הקיים", אמר מנכ"ל HSBC ישראל, ובכך רמז שמגזר העסקים הקטנים או המגזר הקמעונאי משלמים מחיר גבוה באשראי שהם נוטלים, אשר מחפה על המחיר הנמוך הנגבה מהעסקים הגדולים.

עם זאת, לוי מעריך כי בשנים הקרובות מרווחי האשראי בבנקים יגדלו בשל מגבלת הלימות ההון שהבנקים צריכים לעמוד בה (העלאת היחס בין ההון העצמי של הבנק לסך האשראי שהוא נותן). "הבנקים יצטרכו להגדיל את הונם העצמי בשנים הקרובות, מה שיגביל את יכולתם להעניק אשראי וצפוי להביא לעלייה במרווחי האשראי", אמר לוי.

שאלת גלגול החוב

לוי התייחס בדבריו גם למצב שוק האג"ח הקונצרניות, והביע חשש מיכולת הפירעון של חברות רבות במשק. "אג"ח קונצרניות בהיקף של 4 מיליארד שקל, שצפויות להיפדות עד סוף השנה, נסחרות בתשואות של 8% ומעלה. לפי הקונצנזוס בשוק, מרביתן יצליחו לעמוד בתשלומי האג"ח לשנה הנוכחית. ואולם בשנים 2013-2014 צפוי להיפרע חוב בעייתי של קרוב ל-19 מיליארד שקל, המהווים כ-30% מפירעונות החוב. קיימת שאלה לגבי יכולתן של אותן חברות לגלגל את החוב שלהן, בשל עלויות המימון הגבוהות", אמר לוי.

HSBC ישראל הוקם ב-2001. לפי נתוני בנק ישראל, נכון לסוף 2011, היקף האשראי הקמעונאי של בנקים זרים בישראל הסתכם ב-5.6 מיליארד שקל בלבד, כאשר את האשראי הגדול ביותר - 3.2 מיליארד שקל (שהם כ-57% מסך האשראי הפרטי של הבנקים הזרים) - העמיד HSBC.

 

עבור לתוכן העמוד