פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
מזרחי טפחות 160
wrong parameter