פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
קשרי ממשל
גליון

פרטי התקשרות

בר כוכבא 23, בני ברק, 5126002

טלפון: 03-5104555

פקס: 03-5170918

mr@cfo-forum.org

קורס מימון ל-CFOs מחזור 3

שלום לכולם,

 

לבקשת החברים, קורס מימון, סוגיות נבחרות, חוזר !    לטופס הרשמה.

 

מרכז ההשתלמויות בפורום CFO, שמח להציע בספטמבר, מחזור שלישי של קורס מימון הייחודי מסוגו, בו נפגשים יחד הספקים המובילים (בנקים וגורמי מימון חוץ בנקאיים) ולקוחות נבחרים – ללימוד עומק של סוגיות נבחרות ואתגריות במימון. תוכנית הקורס גובשה ע"י עפר לביא, מנכ"ל מרכז ההשתלמויות בפורום, בייעוץ וליווי של דור קלימן CFO לובינסקי ויו"ר ועדת מימון בנקאי בפורום.

 

תודתנו לשחר פלורנץ CFO קבוצת שטראוס על האירוח.

 

הקורס יתקיים במשך ארבעה מפגשים:

·         6 לספטמבר, יום שלישי בשעות 15:30-20:00.

·         13 לספטמבר, יום שלישי בשעות 15:30-20:00.

·         20 לספטמבר, יום שלישי בשעות 16:00-20:00.

·         29 לספטמבר, יום חמישי בשעות 15:30-20:00.

 

 

 

מפגש מספר 1 – 

יום ג', 6 ספטמבר, 2016

שעות

נושא המפגש

מרצה

15:30-16:00

 התכנסות

 

 16:00-16:10

 

על הקורס

עפר לביא, מנכ"ל

מרכז השתלמויות מתקדמות, פורום CFO

16:10-17:00

אסטרטגיה פיננסיתסוגיות נבחרות

o  ניהול אסטרטגית החברה משולבת אסטרטגיה עיסקית פיננסית 

o  המרכיב העסקי-פיננסי בתכנון האסטרטגי

o  בניית תכנית איכותית וכמותית ככלי עבודה בארגון

o  סוגיות מפתח

o  תפקיד ה-CFO זה לא רק פיננסי

 

אלון הרפז CFO

אפריקה ישראל תעשיות

17:45- 17:00

פרויקטים בהיקפים גדולים - ניהול המינוף וסיכוניו: ניתוח אירוע

o  ניתוח הצורך האסטרטגי

o  קבלת החלטותבתהליך קריטי ומהותי

o  בחינת חלופות למימון

o  ניהול הסיכונים בעיסקה

o  שלבי העסקה:

ü   הבעיות המהותיות והפתרונות

ü   צמתי החלטה- תכנון וביצוע

ü   ניהול הסיכונים

o  תפקיד ה- CFO ביזום וניהול המהלך

פינו צרויה מנכ"ל (יוצא)

בי"ח אסותא

 

17:45-18:00

הפסקה

 

18:00-19:15

סוגיות מפתח בניהול סיכוני מימון בגישה כוללת רב שכבתית ופתרונותיהם:

o  סיכוני תפעול

o  סיכוני סחורות

o  סיכוני שוק

o  סיכוני ריבית

o  קבלת החלטות במימון ותזרים בתנאי אי וודאות

 

 

שמוליק ביינבול, גזבר

קבוצת שטראוס

 

   19:15-20:00

טעויות נפוצות בניהול סיכוני מט"ח:

o  האם אנחנו מגדרים מספיק במקרים ובשיטה הנכונה?

o  בעיות באומדן החשיפות

o  יישום נכון של אסטרטגיות גידור

o  בעיות בהבנת ההשלכות של הגידורים

o  גידור "ספקולטיבי" מול גידור נכון

o  ניתוח והדגמות

 

ד"ר אדם רויטר, מנכ"ל

חיסונים פיננסיים

מפגש מספר 2 – 

יום ג', 13 ספטמבר, 2016

שעות

נושא המפגש

מרצה

15:30-16:00

התכנסות

 

16:00-16:45

מיצוי פוטנציאל גיוסי הוןבמציאות הנוכחית:

o  ניתוח אפשרויות ריאליות לגיוסי הון באילוצי סביבת העסקים הקיימת

o  ניתוח תהליכים וכלים

o  המחשות מאירועי גיוסי הון

o  מסקנות ולקחים To go" "

 רנן כהן אורגד, מנכ"ל

לידרים חיתום

16:45-17:45

ניהול אשראי ומקורות מימון

o  מאקרו- סקירת שוק אשראי מגמותיו ומיקום הראל בשוק

o  ספקי האשראי במשק, אפיונים, יתרונות וחסרונות, והבדלי רגולציה- ניסיון מצטבר

o  שיקולים במתן אשראידרישות סף

o  הגמישות במתן האשראי והתאמתו לעסקאות פשוטות ומורכבות

o  שת"פ על גווניו עם המערכת הבנקאית

o  בטחונות

o  טיפול ב-DEFAULTS

o  מגמות לעתיד

איציק טוויל, מנהל מחלקת אשראי, הראל חברה לביטוח

 

 

17:45-18:00

הפסקה

  

18:00-19:00

 סינדיקציהמבט מהחברהסוגיות נבחרות

o  נקודות מפתח

o  מיצוי הערך כיצד

o  לקחים ל- CFO כמוביל העסקה

הלוואות ודוח גולדשמיט

o  ניתוח ומשמעויות

o  איך חיים עם זה?

 

 דור קלימן  CFO

קבוצת לובינסקי

יו"ר וועדת מימון בפורום CFO

 19:00-20:00

סינדיקציה: מכירה ושיתוף של סיכוני אשראי בארץ ובחו"ל

o  סינדיקציהמבט מהבנק 

ü תכנון בניה נכונה

o  התנהלות מול ה- CFO ב"עולם" של מגבלות רגולטוריות

o  ניהול דינמי של נכסים והתחייבויות

o  מכשירים פיננסיים לניהול מאזן הארגון

o  עסקאות נבחרות

 

אופיר מורד, מנהל החטיבה העסקית, מזרחי טפחות

 

 

 

 

מפגש מספר 3-  

 יום ג',  20 ספטמבר, 2016

שעות

נושא המפגש

מרצה

15:30-16:00

התכנסות

 

16:00-17:00

מרכיב המימון בדרוג חברות

o  מאקרו- ניתוח השוק ומרכיב המימון

o  שיקולי מימון בדרוג החברות

רונית הראל, מנכ"ל

מעלות P&S

17:00-18:00

 

מודל ניהול אשראי ומערכות פיננסיות בחברה:

o  בניית מערכת ניהול אשראי

o  הגדרה מטרות ותהליך

o  בניית המודל- גישה מערכתית  Full turnkey

o  קביעת האשראי (בקשה , סימולציית חשיפה , ניתוח אשראי מרכזי, סבב אישורים)

o  בחינת יעילות המערכת

o  ניהול הלכה למעשה

o  באין ערבויות

o  חשיפה שאיננה חוב לקוחות

o  מעקב ובקרה אפקטיביים- בשילוב מע' ERP עם התרעות וחסימות

o  המתח של ניהול אשראי מול קידום המכירות

o  תאונות עבודה- הדגמה

o  ניסיון מצטבר ולקחי הפעלה

זיו סין מליה CFO

 CFO פלקסטרוניקס

18:00-18:15

הפסקה

 

 18:15-19:00

ההיבט המשפטי: יציאה מתבניות, מבט עדכני על הסעיפים הקריטיים בהסכמי מימון:

o  משבר חברות האחזקה ומשברים גדולים. בחינה במבט רטרוספקטיבי נרחב, אילו סעיפים בהסכמי מימון התגלו כבעלי השפעה מהותית על מצב העניינים, במקרה של כניסת המימון למשבר, אילו סעיפים התגלו כחשובים פחות.

o  ניתוח הסעיפים האמורים וההשלכות

o  השפעת הלקחים הנלמדים על אופן שבו יש לנהל את המו"מ המשפטי וכן על נוסח הסכמי המימון

 

אריאל רוזנברג, שותף, ראש תחום בנקאות ומימון

גולדפרב זליגמן

 

19:00-20:00 

 סוגיות עדכניות במימון ישיר ועקיף

o  התפתחויות חדשות רלווטיות בשומות מס הכנסה ומע"מ

o  השלכות פס"ד בראון פישמן על התרת הוצאות ריבית

o  מיסוי הפרשי שער

o  ניכוי במקור בגין תשלומי ריבית לחו"ל

o  הלוואות משתתפות ברווח

o  סיווג כמוסד בנקאי במע"מ

 

שרון שולמן- שותף,

מנהל מחלקת מסים

רגב יצחק' שותף מנהל מע"מ EY ישראל

 

מפגש מספר 4 –

יום ה',  29 ספטמבר , 2016

שעות

נושא המפגש

מרצה

15:30-16:00

התכנסות

 

16:00-17:00

ניהול המימון ברכישות ומיזוגים במטריקס מניסיון של חברה עם רקורד מוצלח בתחום:

o  הגישה האסטרטגית במטריקס

o  תאור איפיוני רכישות ומיזוגים בחברה

o  מרכיב המימון מרכיב מרכזי ואופן הטיפול בו

o  מה הלאה

o  לקחים "To go" ל -CFO

משה אטיאס CFO

מטריקס

 

17:00-17:45

v פרויקט במימון משולב - סוגיות מפתח:

o  מימון Corporate בשלב ההקמה של פרוייקט:

o  ניתוח שיקולי חלופות רלוונטיות:

o  קו אשראי מול אגרות חוב

o  מימון פרויקטים כמכשיר לפירעון קו אשראי ומנוף לשימוש לפרויקט הבאכיצד?

o  פרוייקט מוכן בתנאי וודאות והשלכות על

ü הסתברות ההצלחה

ü זרם התקבולים

ü מימון ארוך והוזלתו

o  בטחונות ואמות מידה- האתגר, אופטימציה של מתן בטחונות ואמות מידה בשלב מימון הקורפורייט ואילו אמות מידה פיננסיות מתאימות בתנאי אי וודאות.

o  כשל פרויקט והשלכתו- איך כשל בפרויקט קיים משפיע על אמות מידה פיננסיות במימון הקורפורייט שיכול להביא לעילת פירעון מוקדם של מימון הקורפורייט?

o  לקחים ומסקנות מעשיות

 

 יוסי טנא CFO

איתמר מדיקל

יו"ר ועדת מיסוי בינלאומי בפורום

 

17:45-18:00

הפסקה

 

18:00-19:00

מימון בעת משבר בחברה רב-לאומית והסדרי חובעם המחשות קונקרטיות:

o  ניהול מערכת היחסים עם הבנקים ושוק ההון בעת משבר

o  כלים ומקורות אפשריים לגיוס מימון לחברה במשבר פיננסי

o  ניהול תזרים מזומנים ופתרונות יצירתיים לבעיות מימון ונזילות בעת משבר

o  תפקיד ה- CFO מול:

ü בעלי שליטה

ü נושים

ü דירקטוריון

ü הנהלה

ü גורמי חוץ

ü עובדים

o  כיצד גורמים לעסק להתכנס

o  לקחים לקחת הביתה

 

 אלון רווה CFO הנכנס

קבוצת בזק

 

1900-2000

v סוגיות מפתח בניהול וסגירת חוזי מימון:

o  איתור הצרכים

o  ניתוח חלופות ובחירת חלופה אופטימאלית לחברה

o  המחיר...

o  פיצוח מוקשים ומהלך סגירת החוזה

o  תפקיד ה-CFO

שחר פלורנץ CFO

קבוצת שטראוס

שמוליק ביינבול, גזבר

קבוצת שטראוס

 

 

סיכום הקורס וחלוקת תעודות

עפר לביא, מנכ"ל

מרכז השתלמויות מתקדמות פורום CFO

 

הערה חשובה- הקורס עוסק בסוגיות נבחרות ואיננו מחליף ייעוץ. לייעוץ ספציפי על כל הנוגעים ופנות ליועץ נוגע ולתאר בפני היועץ את הבעיה הספציפית וההקשרים על פי החוק והתקנות.

 

 

 

כדי לקיים דיון מקצועי – מספר המקומות מוגבל ביותר וההרשמה היא על בסיס מקום פנוי. מומלץ להקדים בהרשמה.

 

 

 

 

טופס הרשמה  טופס הרשמה
סילבוס קורס  סילבוס קורס
עבור לתוכן העמוד