פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

כניסה לחברים רשומים

  שכחתי סיסמא
קשרי ממשל
גליון

פרטי התקשרות

בר כוכבא 23, בני ברק, 5126002

טלפון: 03-5104555

פקס: 03-5170918

mr@cfo-forum.org

דוח סקר תפקיד ה-CFO

1/08/2011

אוגוסט 2011

1. פתיח
סקר תפקיד ה-CFO נועד לסייע ל-CFOs להכיר את דרך ההתנהלות היומיומית המאפשרת לחברי הפורום לשמור על מקצועיות ורמת יעילות גבוהה בביצוע משימתם המורכבת בחברה. באמצעות סקר זה, יכול ה-CFO להשוואות את תפקידו ואת התנהלותו בתחומי מבנה אגף הכספים, ההתייעצויות עם רו"ח ועו"ד, בהשתלמויות ובצריכת תקשורת כלכלית. כך למשל יכול CFO לבחון את מספר שעות ההשתלמות מבצע בשנה ואת היחס למספר המממוצע הרצוי על ידי עמיתיו (50 שעות שנתיות).

2. תקציר מנהלים וממצאים עיקריים
• ברוב מוחץ של החברות ישנה מחלקת חשבות (מעל 95%) וברוב החברות ישנן גם מחלקות תקצוב ובקרה  (כ-70%).
• ב-71% מתוך קבוצות של חברות קיימת שגרה לא פורמלית של התייעצות בין בכירי הכספים.
• תוצאות סקר שוק הייעוץ עם רו"ח הינן הראשונות מסוגן בארץ: כ-80% מה-CFOs מתייעצים עם מספר חברות רו"ח במקביל.
o E&Y מובילה את השוק הישראלי גם במספר החברות הציבוריות להן היא מעניקה ביקורת (43%), וגם בהיקף הייעוץ (34%)
o PwC, הממוקמת במקום הרביעי במספר החברות הציבוריות להן היא מעניקה שירותי ביקורת (14%), נמצאת במקום השני בהיקף שירותי הייעוץ (22%).
• ה-CFOs מתייעצים בתדירות כמעט שווה לזו של רו"ח גם עם עורכי דין, ו-88% מה- CFOs מעדיפים להתייעץ עם יותר מעורך דין אחד. 30% מה-CFOs מקבלים ייעוץ ממשרד גולדפרב-זליגמן ושות'.
• רוב מוחץ של ה-CFOs סבורים כי להופעתם בתקשורת תרומה הן לקריירה והן לחברה בה הם מכהנים.
• ה-CFOs סבורים כי עליהם להשתלם לפחות 50 שעות  בשנה בממוצע.
• מתוך מי שהשתלמו בשלוש השנים האחרונות, 40% לקחו קורסים של מרכז ההשתלמויות המתקדמות בפורום CFO.
• ה-CFOs רואים כחלק חשוב וגובר של תפקידם את תחום התכנון האסטרטגי וקבלת ההחלטות, אולם על אף הצמיחה בחלקם של הפיתוח העסקי, האסטרטגיה והסיוע בקבלת ההחלטות הניהוליות (מ-19% לפני חמש שנים ל-38% היום), עדיין אין ל-CFOs את הזמן הדרוש כדי להגיע לכמות הזמן הרצויה להשקעה בתחומים אלה.

תוכן עניינים
1. פתיח 1
2. תקציר מנהלים וממצאים עיקריים 1
3. כללי: 3
4. מבנה אגף הכספים: 3
5. CFOs בקבוצת חברות: 4
6. התייעצות עם רו"ח: 4
7. התייעצות עם עו"ד: 6
8. תקשורת 8
9. השתלמויות: 8
10. הרכב התפקיד: 11


3. כללי

סה"כ השיבו לסקר תפקיד ה- CFO של הפורום 79 חברים.
מתוכם 47% CFOs המכהנים בחברות שמחזורן עולה על 200 מ' דולר, 44% CFOs המכהנים בחברות שמחזורן עולה על 40 מ' דולר ו- 9% CFOs אחרים.

4. מבנה אגף הכספים
לשאלה האם יש באגף הכספים מנהל האחראי על כל אחד מהתחומים הבאים, ענו המשיבים כך: ברוב מוחץ של החברות ישנה מחלקת חשבות (97.2% מחברות שמחזורן מעל 200$m ו-96% מסה"כ החברות) בתוך אגף הכספים וברוב החברות ישנן גם מחלקות תקצוב ובקרה (77% ו-69.7%) וגזברות (80.5% ו-60.8%) וכן מועסק כלכלן (67.7% ו-51.4%); כשמדובר בחברות שמחזורן מעל 200m$ ישנה גם מחלקת מיסים (ב-54.5% מהמקרים). רק במיעוט של החברות ישנן מנהלים האחראים לתחומי ההשקעות וה-IR.

בנוסף, עולה כי לא רק שברוב מוחץ של אגפי הכספים ישנה מחלקת חשבות, אלא גם שהיא הגדולה משמעותית: בממוצע פי שתיים מהמחלקה הגדולה הבאה, מחלקת רכש.

תפקידים נוספים שהוזכרו כפופים ל-CFO:
 
• M&A
• SOX
• ביטוח
• בקרה
• גביה / הבטחת הכנסות
• חשבונאי ראשי
• יועץ משפטי
• מנה"ח ראשי
• מערכות מידע
• משק ולוגיסטיקה
• ניהול אשראי
• ספקים
• רגולציה
• שכר
• שרות לקוחות
• תשלומים
 

5. CFOs בקבוצת חברות
ב-40% מקבוצות החברות יש פעילות מאורגנת של העשרה או מפגשים של ה-CFOs  בתוך הקבוצה, זאת בהשוואה לשגרה לא פורמלית של התייעצות שקיימת ב-71% מהקבוצות.

6. התייעצות עם רו"ח
הסקר הוא הראשון מסוגו הבודק את הרגלי הייעוץ עם פירמות רואי החשבון: E&Y ו-PWC מובילות את הדירוג.
שוק רואי החשבון בישראל נמדד עד היום בעיקר על פי הפרמטרים של גודל: מספר עובדים או מספר רו"ח ו/או על פי פרמטרים של ביקורת בחברות הציבוריות. כך לדוגמא, דן אנד ברדסטריט (D&B) מדרג את פירמות הרו"ח עפ"י מספר רואי החשבון ומספר העובדים הכללי . BDI מתבסס על מדד משוקלל ועל מספר החברות הציבוריות המדורגות. נתוני גודל אלו משקפים תשומות ובכך מקשים על הבנת הענף.
הנתונים המתייחסים לתפוקות הם אלו המשווים את מספר החברות הציבוריות הנמצאות בביקורת פירמות רו"ח השונות. אולם, הביקורת היא רק חלק מפעילות משרדי רו"ח, ולאו דווקא החלק הרווחי. חלק חשוב בפעילותן של פירמות רו"ח הוא הייעוץ לגביו קיימים נתונים מעטים, אם בכלל.
תוצאות הסקר מעידות שארנסט אנד יאנג ((E&Y, מובילה את השוק הישראלי גם במספר החברות הציבוריות להן היא מעניקה ביקורת, וגם בהיקף הייעוץ. 34% מה-CFOs ציינו כי הם מתייעצים עם רו"ח מ-Y&E.
PwC, הממוקמת במקום הרביעי במספר החברות הציבוריות להן היא מעניקה שירותי ביקורת, נמצאת במקום השני בהיקף שירותי הייעוץ (22%).

עוד עולה מהסקר כי פירמות רו"ח הקטנות יותר, שאינן שייכות ל-BIG4, המעניקות מעט שירותי ביקורת (3%) מצויות בהיקפים גדולים הרבה יותר בשוק הייעוץ (19%). הבולטת ביניהם היא פהאן-קנה.

כ-80% מה-CFOs מתייעצים עם יותר מפירמת רואי חשבון אחת ו-40% מתייעצים עם 4 משרדי רואי חשבון או יותר. המשמעות היא שרוב פירמות רואי החשבון אינן מהוות one stop shop עבור המנהלים הבכירים.

מתוך כלל המשיבים לסקר, 22% בלבד ציינו שם של רו"ח אחד בלבד עימו הם מתייעצים. רוב ה-CFOs (50% בין כלל המשיבים ו-40% בחברות הגדולות שמחזורן הוא למעלה מ-200 מיליון דולר) מתייעצים עם 2-3 יועצים. בחברות הגדולות 40% מה–CFOs מתייעצים עם 4 יועצים או יותר, יותר מאשר בקרב כלל המשיבים (28%).
בחברות הגדולות (מעל 200 מיליון $ מחזור) נבדקו גם תכיפות ההתייעצות ונבנה סולם התייעצויות משוקלל: התייעצות לעיתים תכופות (3), מדי פעם (2) לעיתים רחוקות (1). ואף פעם (0). על פי הסולם המשוקלל, ההתייעצות עם PWC הינה התכופה ביותר עם ציון ממוצע של 2.5, לאחריה Y&E עם ציון 2.44, דלויט עם 2.27 ולבסוףKPMG  עם ציון ממוצע של 1.75.
קבוצת המיעוט:
בדיקה אחרונה נעשתה, באשר לאותם CFOs השומרים נאמנות לפירמה אחת, בין אם ע"י התייעצות עם רו"ח אחד ובין ע"י התייעצות עם מספר יועצים באותה פירמה (קבוצת המיעוט).
הערה: יש לזכור כי בגלל שזו קבוצת מיעוט, המספרים עלולים להיות ללא תקפות סטטיסטית.
עולה כי המשרדים המובילים הם E&Y ו- PWC, ושלרוב ב- E&Y מתייעצים עם רו"ח אחד וב- PWC, עם כמה.

7. התייעצות עם עו"ד
30% מה-CFOs מקבלים ייעוץ ממשרד גולדפרב-זליגמן ושות'. המשרד הוא מיזוג מיולי 2011 בין משרד גולדפרב-לוי-ערן-מאירי-צפריר, שהיה השני בגודלו בישראל על פי דירוגB&D  ומשרד מ. זליגמן  שהיה במקום ה-13 בגודלו בישראל על פי דירוג B&D לפני המיזוג. המיזוג הפך את המשרד המאוחד לגדול ביותר מבחינת מספר עורכי דין (200 עורכי דין), ותוצאות הסקר של פורום CFO מעידות על חשיבות המשרד בקרב החברות והמנהלים הבכירים במגזר העסקי. הערה: הסקר נעשה לפני איחוד משרדי גולדפרב וזליגמן, והתוצאות היו גולדפרב עם 18% וזליגמן עם 12% (בגרף המשרד מוצג במאוחד).
את המקום השני בסקר תופס משרד הרצוג-פוקס-נאמן, המשרד השני בגודלו בישראל על פי דירוג B&D, אשר 11% מה-CFOs מקבלים ממנו ייעוץ. במקום השלישי נמצא משרד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-ברנדווין עם 9%, אחריו משרד פישר-בכר-חן-וול-אוריון עם 8%.
משרד GKH עם 6%, בולט בהיקף התייעצות ה-CFOs עימו, מעבר למיקומו בדירוג D&B, ועובר את המשרדים הנמצאים מעליו בדירוג.
חשוב לציין כי הסקר התייחס להתייעצויות כלליות ולא בנושאי התמחות ספציפיים כגון: מסים, הגבלים עסקיים, קנין רוחני וכו', שם נמצא משרדי בוטיק ועו"ד מומחים בתחומם.
נתון מעניין נוסף העולה מהסקר הוא כי 88% ה- CFOs מעדיפים להתייעץ עם יותר מעורך דין אחד, בעוד שרק מיעוטם (12%) מעדיפים להתייעץ עם עורך דין אחד. המשמעות היא שפירמות עורכי הדין אינן מהוות one stop shop עבור המנהלים הבכירים, ושישנה העדפה לקבל ייעוץ על פי התמחות אפילו במשרדים שונים.
ה-CFOs נשאלו בסקר גם אודות תדירות התייעצותם עם המשרד אשר מייעץ להם: לעיתים קרובות, מדי פעם, לעיתים רחוקות ואף פעם לא. הנתונים שוקללו לסקאלה של 3 (לעיתים קרובות) עד 0 (לעולם לא). הציון המשוקלל שהתקבל עבור משרד פישר-בכר-חן-וול-אוריון הינו הגבוה ביותר (2.6 מתוך מקסימום 3), ולאחר מכן, כל יתר המשרדים, מקבלים תכיפות התייעצות דומה של בין 2.23 ל-2.33. הערה: יש לזכור כי בגלל החלוקה הרחבה בין המשרדים, הנתונים שיש בכל משרד מעטים ועלולים להיות ללא תקפות סטטיסטית.
מעניין לציין שתדירות ההתייעצות של ה-CFOs עם עורכי הדין כמעט זהה לתדירות ההתייעצות עם רואי חשבון, דבר המעיד על ה"משפטיזציה" של תחום עיסוקם של סמנכ"לי הכספים.
כמו בהרגלי ההתייעצות עם רו"ח, גם בנוגע לעו"ד, הרוב הגדול של ה-CFOs מעדיף להתייעץ עם 2-3 עו"ד (63%), ומיעוטם הבולט (12%) עם עו"ד אחד.
עוד דומה בין שני תחומי הייעוץ הוא כי תדירות ההתייעצות של ה-CFOs עם עו"ד שווה לתדירות ההתייעצות שלהם עם רו"ח.

8. תקשורת
רוב מוחץ של ה-CFOs סבורים כי להופעתם בתקשורת תרומה הן לקריירה והן לחברה בה הם מכהנים. יש לזכור ולהבין כי הופעתם של ה-CFOs בתקשורת תורמת לחברה בשני אספקטים. בהיותם אחראים על קשרי המשקיעים בחברה ונדרשים להתייחס לדוחות הכספיים של החברה, כמו גם לאסטרטגיה ולפיתוח העסקים של החברה.

9. השתלמויות
המשיבים ציינו כי לדעתם ה-CFOs צריכים להשתלם לפחות 50 שעות  בשנה בממוצע. רק בודדים ציינו כי היות וה-CFO הוא פונקציה ניהולית ולא מקצועית, הוא יכול לתפקד מצוין על בסיס יעוץ של מקצוענים שמשתלמים בתדירות.
מבחינת הנושאים הרצויים להשתלמות, במקום הראשון גיוסי הון, אח"כ מימון וניהול סיכונים. יש לציין כי הנושאים הרצויים להשתלמות שונים מאד בין ה-CFOs, המגיעים מרקעים שונים ובעלי צרכים שונים. אין תחום מסוים בו מרגישים כלל ה-CFOs כי הם זקוקים להשתלמות.

נושאים בהם השתלמו המשיבים לסקר בשלוש השנים האחרונות כוללים:
 
• DD
• IFRS
• M&A
• MBA
• באזל 2
• גישור
• דיבור מול קהל
• הערכות שווי
• התנהגות אירגונית
• חסכון בעלויות
• יזמות
• מחירי העברה
• מימון
• מיסוי בינלאומי
• מע"מ
• מצויינות בדירקטוריון
• נדל"ן
• ניהול ומנהיגות
• ניהול מו"מ
• ניהול סיכונים
• קורס דירקטורים
• שוק ההון
• תקינה חשבונאית
• תקשורת בין אישית

 


מבין 50 המשיבים שציינו את מקומות ההשתלמות מהשנים האחרונות, 40% לקחו קורסים במסגרת מרכז ההשתלמויות המתקדמות בפורום CFO, 18% במסגרת משרדי רו"ח, 16% באוניברסיטאות ו-26% במקומות אחרים (לרבות המי"ל, מכללות פרטיות שונות וכו').

 10. הרכב התפקיד
על אף הצמיחה בחלקם של הפיתוח העסקי, האסטרטגיה והסיוע בקבלת ההחלטות הניהוליות (מ-19% לפני חמש שנים ל-38% היום), עדיין אין ל-CFOs את הזמן הדרוש כדי להגיע לכמות הזמן הרצויה להשקעה בתחומים אלה (52%). הזמן החסר מושקע בעיקר בחשבונאות ודיווחים ובניהול כספים (כיום בעודף של 9% ביחד על האחוז שרצוי שיהיה מוקדש לתחומים אלה).


נושאים נוספים שה-CFOs המשיבים לסקר ציינו כחלק מתפקידם כוללים:
• IR
• אשראי לקוחות
• בקרה שוטפת על הפעילות העסקית
• ליווי עסקאות, חוזים והסכמים
• מיסוי
• מערכות מידע
• ניהול משאבי אנוש (לרבות יעוץ רוחבי ופיקוח שוטף על אגף הכספים)
• תשתיות

דוח סקר תפקיד ה-CFO  דוח סקר תפקיד ה-CFO
עבור לתוכן העמוד