פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת פורום בנושא דיווחי חברות וקשר עם רשות ני"ע

ישיבת פורום החברות הנסחרות בנושא דיווחי חברות שתתקיים ביום שני, 14 ביולי 2008 בשעה 17:00,
באירוח רון פאינרו CFO אפריקה ישראל.
 
 להלן הנושאים לסדר היום:
§          כוונת הרשות ליישום SOX בישראל
§          התנהלות החברה עם ועדות מאזן
§          תוכנית גיבוי משפטי ל-CFO בחתימתו במגנא בשם נושאי משרה
§          תקנות סולמות דירוג אשראי
§          עבודה עם מעריכי שווי
§          תגובתו הרשמית של הפורום לנייר של ה-IASB
 מצ"ב

מזכר לתקנות ני"ע


תאריך 14/07/2008 17:00 18:45
מיקום באירוח רון פאינרו CFO אפריקה ישראל
הדפס
עבור לתוכן העמוד