פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

כנס סוף שנת המס בשיתוף עם PwC

בתכנית (ייתכנו שינויים):

08:30-09:00

התכנסות וקפה של בוקר

09:00-09:30

דברי ברכה

יוסי פילוס, רו"ח, השותף המנהל, PwC Israel

מיכל קורן, עו"ד, חשבונאית, מנהלת עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק

09:30-10:00

הרצאת אורח

מר אמיר לוי, ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

10:00-10:30

הרצאת מנכ"ל

10:30-11:00

היבטי מיסוי בעסקאות רכישה גלובליות

דורון סדן, רו"ח, ראש מחלקת מסים, PwC Israel

11:00-11:30

הפסקת קפה

11:30-12:00

עדכוני מיסוי בינלאומי

ג'רי זליגמן, עו"ד (רו"ח), שותף מיסוי בינלאומי, PwC Israel

צחי שוורץ, עו"ד, מנהל בכיר, מחלקת מסים, PwC Israel

12:00-12:45

טיפים לקראת סוף שנת המס

אבי נוימן, רו"ח (משפטן), שותף מסים וראש מגזר ניהול נכסים, PwC Israel

מר אוסקר אבו ראזק, מחלקת מסים, PwC Israel

12:45

ארוחת צהרייםלפרטים והרשמה -
mr@cfo-forum.org

תאריך 28/10/2014
הדפס
עבור לתוכן העמוד