פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

מפגש פורום: יחס הרגולציה לחברות חוץ וחברות דואליות

הישיבה בהובלת  ליאור שמש CFO Wix שהעלה את הנושא לסדר היום. 

 להלן דברי ליאור שמש:

חובת הדיווח על שכר חמשת הבכירים בחברה יחול על חברות דואליות ועל כל החברות הישראליות הנסחרות בחו"ל - כך החליטה לפני כשלושה חודשים ועדת החוקה שאישרה תקנות בעניין שהוגשו על ידי משרד המשפטים. עד היום, חובת הדיווח של חברה לציבור על שכר חמשת הבכירים בחברה, חלה רק על חברות ציבוריות ישראליות שנסחרות בבורסה בישראל בלבד. חברות חוץ (חברות שהתאגדו בישראל אך ניירות הערך שלהן נסחרות בחו"ל) וחברות דואליות היו פטורות מהפרסום. התקנות החדשות יחייבו את החברות בדיווח על שכר הבכירים גם על חברות חוץ וכן גם על חברות דואליות.

ומעבר לכך, מיותר לציין כי לחברות שרשומות בישראל ונסחרות בחו"ל חסרונות רבים על פני מתחרותיהן המקומיות, מעצם העובדה שחברות אלו רחוקות משוק ההון האמריקאי ודווקא בשל עובדה זו וכדי לייצר יתרונות ע"פ המתחרים הקלה הרגולציה הישראלית בנושא במשך שנים. אך כל זה משתנה בהמשך ישיר לתיקון 20.

עלינו להיפגש ולהיות מאוחדים כקבוצה כדי להשפיע ולשנות מאחר והצעד הבא יגרום ליותר חברות ישראליות להירשם מראש בחו"ל וזו תוצאה שהמחוקק לא מבין את משמעותה.

נודה להרשמתך במייל חוזר mr@cfo-forum.org

 


תאריך 4/09/2014
הדפס
עבור לתוכן העמוד