פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

מפגש שני - קורס הכשרת CFO לתפקיד דירקטור

קורס - הכשרה לתפקיד דירקטור - סוגיות נבחרות

הקורס יתקיים בארבעה מפגשים, בימי שלישי, ה-18.2.14, 25.2.14, 4.3.14 וה-11.3.14, בשעות אחה"צ, במשרדי
PwC ישראל, רח' המרד 25, תל אביב.

הקורס מיועד ל-CFOs ולפיכך מדלג על נושאים שבידע מוקדם של CFOs. זהו קורס יעיל ביותר העוסק בליבת תפקיד הדירקטור בעל מומחיות חשבונאית-פיננסית.

כבכל הקורסים המתקיימים בפורום, מספר המקומות מוגבל ביותר על מנת לאפשר דיון ולימוד מעשי - מומלץ להקדים ולהירשם.

נושאים נבחרים שיועברו במסגרת הקורס:

1.      השתנות הסביבה הרגולטורית המתהווה בארץ ובעולם - מבט מלמעלה: 

    • מגמות, ציפיות הרשות, מיפוי חשיפות עיקריות וסוגיות מפתח
    •  אכיפה מנהלית - דגשים מהנסיון הנלמד 
  1. התיקונים בחוק (תיקונים 16 עד 20) והשלכתם על חובת דירקטורים ונושאי המשרה - משמעויות בראיה רחבה
    • לאן מוביל המחוקק
    • אחריות פלילית ואחרת 
    • מדיניות ויישום התגמול
  1. רכישות ומיזוגים והערכות שווי - הדירקטוריון, וההנהלה בפיתוח עסקים בכלל ובעת רכישה
  2. ניהול משבר - הדירקטוריון, וועדות הדירקטוריון וההנהלה לפני בעת ואחרי משבר...
    • סימני התרעה, אזהרת רווח, חדלות פרעון ....
    • ניהול הסדרי חוב
  1. ניהול סיכונים - הגדרת תיאבון הסיכון (!), מיפוי כולל של הסיכונים (מה קיים ומה מוזנח בד"כ) וטיפול אפקטיבי בהם. מהקמת המודל ועד ניהולו בשוטף כולל בקרה וביקורת. 
  2. תפקיד ה-CFO כמנהל סיכונים ומרכז העבודה מול הדירקטוריון. 
  3. עבודה נכונה של ההנהלה מול הדירקטוריון -
    • איסוף המידע הרלוונטי בזמן, הכנת אפקטיבית לדיון! תהליך קבלת החלטות. מי עושה מה וכיצד
    • מצגות אפקטיביות לדירקטוריון וועדותיו- כיצד ?
  1. דירקטור במיעוט – כיצד מתנהלים וממצים את התהליך ומונעים חשיפה ככל שניתן...

 >>  הקורס יהיה מלווה בניתוחי אירוע ותאור "תאונות עבודה" ומחירן.

סילבוס קורס דירקטורים  סילבוס קורס דירקטורים

תאריך 25/02/2014
הדפס
עבור לתוכן העמוד