פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבה דחופה - החוק לעידוד השקעות הון

ביום ה', 26.12, בשעות 10:00-12:30. הישיבה בראשות איתן אברמוביץ' CFO Bright Source Energy ויו"ר ועדת עידוד השקעות הון
באירוח חברת גולדפרב זליגמן

רקע: בסוף השבוע פורסם הקול הקורא של מנכ"ל האוצר, יעל אנדורן, המזמין תגובות למהלך הבחינה מחדש של חוק עידוד השקעות הון – בחינה כוללת ויסודית, שתכלול המלצות בנושאים הבאים:

1.     בחינה מחדש של מסלולי התמיכה המסורתיים, מינונם והתאמתם לכלכלה הגלובלית

2.     המטרות שלשמן נועד חוק העידוד והשגתן בפועל

3.     הקריטריונים ומסלולי ההטבות להשגת מטרות החוק

4.     היקף ההטבות הניתנות על פי חוק העידוד והמנגנונים להגבלתן

5.     קריטריונים למדידת יעילות ההטבות ותרומתן למשק וקביעת מנגנוני מעקב ובקרה אחרי יישום החוק

בהמשך לישיבה יוכן נייר עמדה לתגובות החברים, שיועבר למשרד האוצר.


תאריך 26/12/2013
הדפס
עבור לתוכן העמוד