פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת תא חברות זרות רב לאומיות

 בתכנית:

08:45-09:00

התכנסות

09:00-09:10

סדר היום וציפיות מן המפגש - אביעד אבני, מנהל הכספים של אינטל.

09:10-10:30

תובנות מ-benchmark בנושאי חשבונאות שכר והטבות והכנת דוחו"ת כספיים סטטוטוריים - יוספה צור, חשבת אינטל.

10:30-11:00

תחרותיות הפעילות בישראל (בהמשך לדיונים קודמים) - מה הלאה ? - הדר בן משה CFO סנדיסק.

 

 הרשמה מוקדמת נדרשת


תאריך 23/01/2012 08:45 11:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד