פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת מימון

הישיבה תדון:

·         בהמשך הפעילות מול המפקח על הבנקים, דוד זקן - כהמשך לישיבת מועצת הפורום בנושא מצוקת האשראי הצפויה במשק.

·         בתכנון פעילות הועדה לתקופה הקרובה.

        ·         סיעור מוחות לקורס מימון של מרכז ההשתלמויות של הפורום.

תאריך 9/01/2012 09:00 11:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד