פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבה של ועדת מס הכנסה בראשות יואב נחשון CFO קוקה קולה

הנושאים שיועלו בישיבה, בין היתר:

o        הפסדים בשינויי מבנה

o        התארגנות לחוק לעידוד השקעות הון

o        השלכות שערי מטבע – קיזוז הפסדים מהפרשי שער

o        שווי רכב ברכבים דו תכליתיים (המשמשים הן באופן פרטי והן לעבודה)

o        ההוראה הקובעת אירוע מס בעת שינוי ייעוד ממלאי לרכוש קבוע

 

*ייתכנו שינויים

למפגש מוזמנים חברי פורום בלבד. נא להמנע מלשלוח נציגים שאינם חברים בפורום.


תאריך 6/03/2011 10:00 12:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד