פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

מפגש מועצה בנושא הסדרי חוב בהשתתפות רון פאינרו CFO אפריקה ישראל ואלון רווה CFO צים

באירוח רון פאינרו CFO אפריקה ישראל השקעות

תאריך 24/10/2010 17:00 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד