פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת ניהול סיכונים: מכשירים פיננסיים לניהול סיכונים יעיל

מטרת הועדה:
להביא בפני חברי הפורום עדכונים וחידושים בנושא ניהול סיכונים ומכשירים פיננסים בארץ ובעולם, לבחון את הגישות והתפיסות המקצועיות הקיימות בתחום ניהול
סיכונים ואת האפקטיביות של המכשירים הקיימים בשוק ולהציג בפני נותני השירותים הפיננסים, את צרכי השוק.

לו"ז מתוכנן:

17:30-17:40 – התכנסות

17:40-17:50 – דברי פתיחה יו"ר הועדה

17:50-18:20 - מכשירים פיננסיים לניהול סיכונים יעיל

                      מרצה: גב' חנה הולנדר, רו"ח, שותפה בחטיבה לבנקאות להשקעות ב-IBI

18:20-19:00 - דיון

 


תאריך 28/04/2010 17:30 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד