פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

שימוע בנושא קביעת מועד הפסקת הכלכלה ההיפר-אינפלציונית בישראל לצרכי יישום IFRS


לבקשת הפורום, הסכים המוסד לתקינה לקיים שימוע בנושא קביעת מועד הפסקת הכלכלה ההיפר-אינפלציונית בישראל לצרכי יישום IFRS. למועד זה משמעות רבה לחלוקת הדיווידנד בחברות.

השימוע יתקיים ביום שלישי, 21.11 שעה 9:00 (ניתן להירשם עד 16.11). 

המועד הקבוע כיום הוא 2003, כפי שנקבע בתקן 12. מועד אחר אופציונאלי הוא שנת 1992, כפי שקבע ה-SECלגבי חברות  ישראליות שנסחרות בארה"ב בקשר עם FAS52  . לאור המשמעות הרבה של קביעת התאריך, כמו גם ההכרעה בסוגיה של  זקיפת ההפרשים – האם לעודפים המאפשרים חלוקת דיווידנד  או לקרנות הון , הוחלט במשותף ע"י המוסד לתקינה ורשות ני"ע, להפנות את הסוגיה להכרעת המוסד לתקינה הבינלאומי.

המוסד הבינלאומי השיב לפנייתו של המוסד הישראלי כי הנושא נתון להחלטתו של המוסד הישראלי. כוונת המוסד הישראלי לתקינה – לאשרר את קביעתו הקודמת, לפיה השנה הנכונה היא 2003. יש לציין כי חלק מהחברות שכבר יישמו IFRSמוקדם או כאלו שהנפיקו ב-AIM, בחרו ב-1992 כשנת הפסקת הכלכלה ההיפר-אינפלציונית בישראל.

הפורום מבקש לקבוע את עמדתו בנושא.


תאריך 21/11/2006 09:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד