פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת דיווחים עם עו"ד שיראל עמירה-גוטמן

הועדה מהווה קבוצת התייחסות קבועה להצעות לכללי הדיווח הכספי, תקני החשבונאות והיבטים אחרים הנוגעים לכללי דיווח כספי המגובשים ע"י הרשות לניירות ערך והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. כמו כן, מביאה הועדה בפני חברי הפורום עדכונים וחידושים בתחום הדיווח החשבונאי והכספי בארץ ובעולם, ופועלת להידוק הקשר המקצועי מול הרשות לניירות ערך.

מטרות המפגש:

§     היכרות עם עו"ד שיראל עמירה-גוטמן, מנהלת מחלקת התאגידים ברשות לני"ע

§     קבלת עדכון מעו"ד שיראל עמירה-גוטמן על תכנית העבודה של רשות ניירות ערך

נושאים לדיון שיועלו כוללים, בין היתר:

§     לקחים מהגשת הדוחות השנתיים לרבות תקנות ניירות ערך וגילוי נכסי נדל"ן להשקעה

§     הרחבת הליך השיפוט המנהלי ע"י הרשות לניירות ערך (הצעת חוק של הרשות)

§     שינוי הממשל התאגידי בחברות מנפיקות אג"ח (הצעת חוק של הרשות


תאריך 12/04/2010 17:00 19:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד