פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדה לטיפול בהסדרי אג"ח

בהמשך למפגש הפורום עם רשות המסים שהתקיים בתאריך 18 במאי 2009 הוחלט על הקמתה של ועדה אשר תעסוק ותטפל בנושא:

הסדרי אג"ח ורכישות אג"ח

 לועדה מוזמנים להצטרף חברי ועדת דיווחים בפורום וחברי ועדת המסים על ועדות המשנה.

 בראשות הועדה תעמוד רגינה אונגר CFO שרם פודים גרופ ויו"ר דיווחים והקשר עם רשות ני"ע בפורום.

יועצת מקצועית לוועדה – עו"ד טלי ירון-אלדר ממשרד תדמור ושות'.

 ישיבתה הראשונה של הועדה להסדרי אג"ח תתקיים ביום שני, 22 ביוני 2009 בשעה 17:00  

כחומר מקדים לישיבה להלן תקציר שינוי החקיקה בארה"ב לעניין טיפול המס בפדיון מוקדם של אג"ח לצפייה בתקציר לחץ כאן

 על פי התיקון לחוק - (section 108(i - אשר שנכנס לתוף בפברואר 2009, בעת פדיון מוקדם של אג"ח על ידי חברה תושבת ארה"ב (לרבות חברות קשורות) ניתן לדחות את הרווח מפדיון מוקדם וזאת עד למשך חמש שנים (אם הפדיון ב-2009 חמש שנים, ואם אירע ב-2010 - ארבע שנים).


תאריך 22/06/2009 17:00 18:30
הדפס
עבור לתוכן העמוד