פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבה בנושא הוראות רשות ני"ע

 

רשות ני"ע יוזמת תיקונים בנושאים רבים הנוגעים לחברות הנסחרות ובכלל זה:

1.      תקנות גילוי בדבר אישור תגמול בכירים.   נוסח טיוטא לתגובת הפורום בנושא שנוסח ע"י עו"ד נועם שרון ממשרד מיתר ליקוורניק.

2.      גילוי בדבר עו"ד ויועצים אחרים בתשקיף ובדיווחים אחרים

3.      תקנות גילוי בדבר היערכות ל-IFRS

4.      הנחיות יישום IFRS . 

5.      בקשת המוסד לתקינה למועד הפסקת ישראל כלכלה היפראינפלציונית .

6.     תגובת לשכת רואי החשבון בישראל


תאריך 5/11/2006 17:00 00:30
מיקום באירוח יו"ר הועדה, רגינה אונגר, CFO שרם, פודים, קלנר
הדפס
עבור לתוכן העמוד