פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבת ועדת דיווחי חברות וקשר עם רשות ני"ע בהשתתפות ד"ר משה ברקת, מנהל מחלקת תאגידים רשות ני"ע

נושאים לדיון:
- אי תלות המבקר (מצורפת תגובת הפורום להבהרה המשפטית להנחיה)
- הנחיית תזרים מזומנים (מצורפת ההנחיה)
- שונות

תאריך 3/11/2008 16:00 18:00
הדפס
עבור לתוכן העמוד