פורום מנהלי כספים ראשיים CFO
אננס

ישיבה עם חיים פרננדס, אגף תקציבים בנושא תוכנית מעודכנת לעידוד השקעות הון

בטרם אישור הממשלה את הצעת התכנית המעודכנת לחוק לעידוד השקעות הון (מצ"ב), נתבקשנו ע"י אגף תקציבים לקיים ישיבה עימם ע"מ לתת את התייחסותנו והערותינו לתוכנית. בשל השינויים הפוליטיים הצפויים בממשלה, מעונין אגף תקציבים לאשר את התוכנית המעודכנת בהקדם.

תאריך 17/08/2008 18:30 19:30
הדפס
עבור לתוכן העמוד